Dierenwelzijn en -gezondheid

On the way to PlanetProof staat voor een veilige, gezonde én hygiënische leefomgeving voor de dieren. Dat houdt ten eerste in dat onze kippen grotere leefruimten met meer daglicht hebben. Bij Blei houden we één kip minder per vierkante meter dan de gangbare standaard. Verder hebben de kippen bij ons twee keer zoveel strooisel voor het nemen van stofbaden en het zoeken naar voer. Natuurlijk vinden er geen onnodige ingrepen plaats zoals het kappen van snavels, en wordt het gebruik van antibiotica geminimaliseerd. Op die wijze streven we naar gezonde dieren die hun natuurlijke gedrag kunnen uitvoeren en waarvan de eieren veilig zijn voor consumptie.

Voeding en Water

Onze kippen hebben onbeperkt toegang tot veilig en schoon drinkwater. Datzelfde geldt voor het voer. We hebben ervoor gezorgd dat ze maar weinig moeite hoeven te doen om de water- en voerbronnen te kunnen bereiken. Daarnaast gebruiken we zo min mogelijk toevoegingen bij het verstrekken van water en voer.

Milieu

Dankzij de zonnepanelen op onze stallen wekken we onze eigen groene stroom op bij Blei. Dat is maar goed ook, want voor het On the way to PlanetProof -keurmerk is het gebruik van groene stroom verplicht. Er wordt sowieso gestreefd naar een laag energiegebruik en een lage uitstoot van CO2, om het milieu te ontlasten. Bij ons vind je dan ook witte kippen in onze stallen. Deze gaan efficiënter om met voer dan de bruine kip. Ook zijn er maatregelen getroffen om de uitstoot van onder andere ammoniak en fijnstof te reduceren. Daardoor zijn we onze buren zo min mogelijk tot last.

Werkomstandigheden

Bij Blei werken we met ervaren dierverzorgers, die perfect weten wat de kippen nodig hebben en daar waar nodig ook op inspelen. Deze medewerkers worden regelmatig bijgeschoold en werken volgens de geldende veiligheidsvoorschriften.
Benieuwd hoe bovenstaande er in de praktijk uitziet? Als je van te voren even een afspraak maakt ontvangen we jou met open armen bij Blei. Gewoon, om eens samen met ons te kijken naar waar die heerlijke eitjes eigenlijk vandaan komen.